Fruktträdsbeskärning

Fruktträdsbeskärning

Välmående fruktträd är högt skattade organismer som ger skugga, fin utsikt och god fruktskörd på sensommaren och hösten. Gul bil utför därför beskärning av fruktträd åt bostadsrättsföreningar och privatpersoner såväl som företag, för att ni ska kunna njuta av friska och fruktrika träd och samtidigt få tid till annat. Vi är belägna i Tierp, men arbetar över hela Uppsala och Gävleborgs län.

Med välanpassade verktyg beskär vi fruktträden varsamt, för att skapa de bästa förutsättningarna för att stimulera tillväxten av högkvalitativ fruktved som ger en god fruktskörd. Vi tar också bort sjuka, skadade, döda och tätt växande grenar samt anpassar också fruktträdsbeskärningen efter trädets naturliga form, för att skapa ett så vackert träd som möjligt.

Legitimerade fruktträdsbeskärare

Gul bil är certifierade med Grönt kort av Riksförbundet Svensk Trädgård, vilket innebär att vi har mycket goda kunskaper om hur fruktträd bäst ska tas omhand. Våra förmånliga priser blir ännu bättre genom att RUT-avdrag kan utnyttjas för att dra av 50% av arbetskostnaden. I vår offert räknar vi in RUT-avdraget och står för kontakten med Skatteverket.

Risker med att beskära fruktträd själv

Ett träd som inte beskurits på många år behöver beskäras i omgångar, eftersom hård beskärning markant ökar risken för röta och frostskador. En annan oönskad effekt av allt för kraftig minskning av lövverket är att trädet skjuter mängder av nya skott av sämre kvalitet för att akut säkra trädets energibehov. Genom att anlita Gul bil för vård av dina fruktträd undviker du dessa risker.

En lyckad trädbeskärning leder till att trädet utvecklar en kraftig stam med starka greninfästningar, vilket minskar skaderisken vid hårt väder. Det leder också till större fruktskördar av jämnare och bättre kvalitet. Ett större ljusinsläpp och mer växtutrymme gör att frukten mognar bättre och får fin färg.

Tidpunkt för beskärning av fruktträd

Det finns två huvudperioder för fruktträdsbeskärning, där den ena är vårvintern och den andra är JAS (Juli, augusti, september). Båda perioderna lämpar sig för fruktträdsbeskärning, men olika tider ger olika effekt. Med den kunskap vi besitter kan vi hantera och dra nytta av de olika periodernas fördelar.

Förr i tiden var beskärning under vårvintern normen, men fokus har på senare tid helt slagit över till JAS. Verkligheten är att båda perioderna går utmärkt att använda för fruktträdsbeskärning. Osäker på vad som gäller för just ditt fruktträd? Kontakta oss för rådgivning om lämplig period.

Hör av dig

Om du har frågor kring dina fruktträd eller önskar en offert är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi erbjuder abonnemang på trädgårdsskötsel och skräddarsyr våra tjänster efter dina behov!

Telefonnr: 0706-37 31 37

E-post:  info@gulbil.eu